2009-01-23 17:12:17
 
A Sulinet kiadásában megjelent legújabb történelmi játékunk Hunyadi hadai címmel. A játék ingyenesen letölthet?.

Hunyadi hadai weboldal
 

2007-09-17 17:35:34
 
A Huszár Games következ? játéka ?sszel jelenik meg a Matrix Games kiadásában. A téma Napoleon els? hadjárata Ausztria ellen. A játékban magyar hadvezérek és egységek is szerepelnek.

Napoleon in Italy weboldal

Magyar nyelv? verzióról egyenl?re nincs döntés, a jöv? évben lehetséges.
 

2007-09-09 11:43:01
 
Új Pro Libertate! letöltési címek!

Pro Libertate! 1.50
Pro Libertate! 1.70 javítócsomag
 

2006-11-15 13:58:01
 
Letölthet? a Pro Libertate! 1.7-es verziója. A csomag a játék bármely verziójával használható. Telepítés: a letöltött fájlt ki kell tömöríteni abba a könyvtárba ahova telepétve lett a Pro Libertate! Rengeteg újítás, nagyobb csataterek, kampány szerkeszt?. A szerkeszt?t külön exe fájl-al kell indítani. Tegnap véletlenül rossz verzió került fel, elnézést kérünk!

Pro Libertate! 1.70
 

2006-10-31 13:51:25
 
A Huszár Games 2D grafikust keres! Mellékállásban, otthonról végezhet? munka. Jelentkezés: info1848@yahoo.com
 

2006-09-21 16:52:49
 
Továbbra is dolgozunk a játékon, október végén érkezik az 1.70-es hivatalos javítócsomag. Újítások: kampány szerkeszt?, nagyobb és változatosabb térképek, felkelés véletlen esemény és még sok más....
További részletek a fórumon!
 

2006-07-23 17:13:14
 
Letölthet? a Pro Libertate! 1.5-ös verziója. Rengeteg újítás és hibajavítás. Javítócsomag formájában hamarosan megjelenik az 1.51-es változat is. A javítócsomag a játék bármely verziójára alkalmazható lesz.

Teljes install letöltés
 

2006-06-28 11:29:25
 
Jöv? héten jön a játék követköz? verziója rengeteg javítással és újdonsággal. A fórumról már letölthet? a béta változat. A béta még tartalmaz kisebb hibákat, de aki kiváncsi rá már most kipróbáhatja. Az esetleges hibákról írjatok: info1848@yahoo.com
 

2006-05-10 14:02:24
 
Letölthet? a Pro Libertate! A jelenlegi letöltés javított 1.2 változat. Telepítés el?tt távolítsátok el az el?z? verziót a gépr?l.

SULINET Pro Libertate! oldal

LETÖLTÉS A SULINETR?L
 

2006-04-03 17:09:33
 
Április 5-én 14:00-kor 1848 és Pro Libertate bemutató! Találkozás a fejleszt?kkel és az Oktatási Minisztérium stábjával.
Liberálisok Háza
Városháza-Park
V. Károly körút 28-30.
 

 
 
Kattints a fenti képre, a másik hadszíntért bemutató szövegehez.
 

 
küldi eme levelet legalázatosabb szolgája Abdullah temesvári beglerbég.

A fényesorcájú Padisah - kinek a Próféta növessze hosszúra a szakállát - fényes tekintetét méltatlan szolgájára emelé és híreket kért a Madzsarok országában folyó háborúságról. Az alázatos szolga kémeket küldött szerte szét, kereskedőket, szökött katonákat hallgatott ki, s nem kímélte a pénz, hogy Urának - kinek a Próféta növessze hosszúra a szakállát - kedvére tegyen.

A hírek kis patakja rövidesen folyóvá duzzadt, mit a temesvári és a boszniai vilájet sok harcot látott, és a gyaurok földjén az Igaz Hit fegyverét dicsőséggel forgató bégjeivel és vajdáival a józan ész gátjai közé szorítottunk, majd átszűrtünk a tapasztalat és bölcs ítélet zsilipein. Így most az igazság kristályserlegébe töltött édes hírek szörbetjét a hódolat ezüsttálcáján nyújtjuk át mi, méltatlan szolgák.

A Madzsarisztánért vívott legutolsó - 16 éves - háborúskodás során Allah kifürkészhetetlen akaratából a hadiszerencse a Rumi király fegyverei mellé szegődött (ez a szerencsétlen király nem átallja magát a németek és a rumiak-rómaiak császárának nevezni). A felséges Szultán látván az igazhitű gázik tízezreinek vérét piroslani a dicsőséges harcmezőkön, melyek felett azonban a gyászos vereség fekete hollószín lobogója lengett, beletörődve az egyetlen Isten számunkra felfoghatatlan akaratába, bölcsen békét kötött, és területi engedményeket téve várta, hogy Allah ismét rámosolyogjon az Igaz Hit gyermekeire-

A fényeselméjű és szerencsés Padisah beláthatatlan bölcsessége ím máris meghozta gyümölcsét. A békekötés után egy évvel a Rumi király hadba keveredett a Frank királlyal, ki arcátlanul a Naphoz hasonlítja magát, és újabb 3 esztendőre rá a frissen foglalt Madzsarisztánban is élethalálharcra kényszerült.

A magyarok élén Rákóczi Ferenc herceg áll, kinek ősei Erdélyt bírták egykoron a Fenséges Porta kegyéből. Ő maga a második ezen a néven, bár apja, az első Ferenc inkább asszonynak vált volna be, ellenben anyja, ama átokfattya Zrínyiek közül való farkasszuka, méltó utóda volt eme átkozottaknak, s Allah jóakaratának köszönhető, hogy gyarló nőszemélyként nem állt módjában a harcok borospincéiben csapraverni az Igaz Hit védelmezőinek vérével teli hordókat. Korán megözvegyülve igazi férfit keresett, s azt a szerencsétlen Thökölyben találta meg, ki két fejedelemséget is kapott a Fényes Portától, de mindkettőt sikerült elveszítenie. Ezen anyafarkas vicsorogva védte Munkács várát s benne kölykeit a Rumi király serege ellen, s ezzel nagy szolgálatot tett az Igaz Hit ügyének, így kiérdemelte, hogy férjével együtt a Fényességes Padisah kenyerét egye élete végéig.

A Rumi király a Rákóczi kölyköket maga mellett tartotta, hogy hű kutyákat neveljen az ország leggazdagabb nagyurának, az asszonytermészetű Ferencnek örököseiből. De az eb felnőve igencsak harapósnak bizonyult, s most a Frank király velőscsontján hízva, éles fogait a Rumi király, eme gondatlan idomár ülepébe mélyeszti.

Azon országokról és tartományokról, hol a háború folyik

Madzsarisztán földje ismerős minden igazhitűnek, aki csak kardot rántott Allah dicsőségére. A legfontosabb rész a Felvidék, melynek gazdag városai, szorgos iparosai, óriási erdei és bőfüvű legelői vannak, s hegyeinek mélyén teménytelen arany, ezüst és réz rejtezik. A kurucoknak nevezett felkelők fegyvereit szinte mind egy szálig itt kovácsolják. Kárpátalján más sem akad mint hegy meg fa, de mivel Rákóczinak itt óriási birtokai vannak, az itteni nép halálig hű hozzá, és ők adják testőrcsapatait is. A Tiszántúl forróvérű népe mindig kész a harcra, gyűlöli a gyaurok Rómában székelő püspökét, és bőfüvű legelői kövér gulyákat nevelnek, szántóin pedig arany kalászokat ringat a nyár. Rákóczinak csak egyet kellett fújnia, hogy az ország eme kenyérsütő kemencéjében feltámadjon a láng, és elemésztéssel fenyegesse a rumi király híveinek házait. A Dunántúl ingatag föld, melynek egy része sosem hódolt meg az Igaz Hit hadai előtt - itt erős a Rumi király hatalma, de a többi részekre is könnyen elérnek a Bécsből irányított seregek, így a kurucok lovai amit reggel még itt legelnek le azt este már a Duna mögött pottyantják el. Ezen a földön a király és a herceg kaszája is kicsorbul, innét a felek magtáraiba sem jut semmi, éhes egereken kívül - itt a szélvészgyorsaságú portyázók aratnak csupán. A Duna-Tisza köze és a határvidék puszta földdé lett az előző nagy háborúban, itt csak az ég madarai laknak jól az erre tévedt szerencsétlenek tetemeiből. A végeláthatalan mocsarak sáncaiban farkasok ezredei és szúnyogok légiói adják a helyőrséget, s mondják, számos gonosz lélek lelt itt magának sötét lakhelyet. Végezetül Erdély, melyet egykor Tündérkertnek neveztek, de az elmúlt emberöltő során különféle hadak pusztították, s így elveszítette régi fényét, mire a dicsőséges Szultánok kaftánjának mélyén tett szert. Ez a tartomány a lázadó Rákóczi legfőbb vágya, és fejedelemének is nevezi magát, elfelejtve, hogy elődei is csak a Porta kegyéből bírták. A Rumi király itt az Igaz Hit villámgyorsaságú vitézeitől való félelmében erős sereget tartott, mely mostanság jó szolgálatot tesz neki a lázadók ellen, és legalább a szászok aranyra épült soktornyú városait megvédelmezte eddig.

A hitetlenek seregének leírása

A Rumi király hada a sors szomorú akaratából jól ismert az igazhitűek előtt. A sereg lovas és gyalogos ezredekre oszlik, melyeknek száma megegyezik - nagysága azonban nem. A lovasezred mintegy ezer harcost számlál, míg a gyalogezred kétezernél is többet. A létszám azonban a hitetlenek hitvány kapzsisága miatt messze alatta marad az előírtnak.

A hitetlenek harcrendjének a gyalogság adja a vasgerincét - a katonák mindegyike puskával van felszerelve, melyre egy hosszú kést is erősítenek ("szent péter késének" nevezik a magyarok), és ez félelmetes fegyver mind a gyalogság, mind a lovasság ellen. Ezen ördögi találmány a frankoktól származik, de gyorsan elterjedt a hitetlenek között - számos igazhitű harcos vesztére. A rohamok elhárításához így nincs szükségük lándzsásokra mint régen, és szekérvárat vagy sáncokat sem kell készíteniük, mint az igazhitűeknek. Így minden katona puskával bír, melyekkel a gyehenna tüzéből építenek falat harcrendjük elé. Csatában ezek az átkozottak úgy állnak, mintha össze lennének láncolva, és ha mozdulnak, azt egyszerre teszik. De nem hevíti őket az igazi hit, és harcbani kiválóságukat csak a kegyetlen kiképzésnek, és büntetni mindig kész vérivó altisztjeiknek köszönhetik.

A lovasok közül a vértesek a legszörnyűbbek, kik oroszlánok a csaták erdeiben. Ezek a platánmagasságú átkozottak olyan kegyetlenek, mintha már gyermekkoruktól emberhúson tartanák őket, hogy aztán felnőve, talpig vasba burkolva, elefántnyi lovak hátán gázolják le az ellenséget, miként gyermek a tavaszi füvet. Az erő és vadság a vértesekben testesül meg - a fondorlat a dragonyosokban - kik épp olyan kiválóak a lovas, mint a gyalogos harcban. Szélvészként száguldjanak, vagy lóról szállva fedezék mögül okádjanak tüzet - mindenképpen veszélyes ellenfelek. A huszárok, kik meglovagolják magát a gondolatot, méltó ellenfelei a kuruc lovasságnak. Főleg horvátokból, rácokból és a rumi királyhoz hű magyarokból állnak, mivel a napnyugat népei nem barátai a gyorsaságnak.

A Rumi király seregének fontos részét képezik az áruló átkozott rácok, kik fellázadtak a Padisah ellen, és vereségük után Magyarországon kerestek menedéket. A Rumi király a határaira telepítette őket, hogy pajzsul szolgáljanak neki az igazhitűek csapásai elől, de most kénytelen őket a kurucok ellen használni, kik nem kímélik a pokolravalókat. Az igazhitűek számára elképzelhetetlen az a kegyetlenség, ahogy ez a két, magát egyaránt az általuk Jézusnak nevezett Íszá próféta - áldassék a neve - követőjének valló nép bánik egymással. Vicsorgó farkasokká változva emésztik el egymás nőstényeit és kölykeit, sötét odvaikat a halál gomolygó köde lepi el. Nincs toll mely leírja ezt az iszonyatot!

A kurucok seregének a zöme lovas, mivel a magyarok férfiatlannak tartják a gyalogos szolgálatot. Az ostobák! Vasléptű janicsárjaink immár 300 éve oktatják őket a gyalogság megbecsülésére, és a töménytelen kiontott vér helyébe mégsem áramlott tudás. Talán azért, mert az a gyaur, aki közelről tapasztalhatta meg a Csaták Vad Tigriseinek haragját, fejét soha többé nem használhatta elmélkedésre - mivel ez nem feladata az igazhitűek lándzsadíszeinek.

A kurucok seregében tehát zömmel lovasok szolgálnak, de nincsenek vérteseik, mert annyiszor kellett menekülniük a szélvészvágtájú szpáhik, a villámléptű akindzsik és a gondolatgyorsaságú tatárok elől, hogy jobbnak látták megszabadulni páncélzatuktól, hogy futásukat könnyítsék. A lovasok zöme tehát huszár, és néhány, általuk karabélyosnak nevezett dragonyosezredet is felállítottak. A hajdúnak nevezett gyalogezredekből kevés van, és ezek is gyengék, kivéve a palotásnak nevezetteket, mert ezeknek jó fegyverük és ruhájuk is van. Rákóczi amilyen gazdag földesúrnak, olyan szegény fejedelemnek, így kevés katonát tud rendesen fizetni, serege ezért mindenféle rabló népekből, és katonáskodásra kötelezett férfiakból áll - rongyos parasztokból és az otthoni terített asztalt nehéz szívvel elhagyó nemesekből. Ezek csak a kenyérpusztításra jók, de a háború asztalánál csak lehulló morzsák jutnak nekik - s gyakran maguk válnak a csaták ravasz rókáinak vagy bömbölő medvéinek étkévé. Őket mezei hadaknak nevezik.

Ágyúja egyik seregnek sincs sok, a várakat kiéheztetéssel vagy árulás révén veszik birtokba. A Rumi király hadai gyengék ahhoz, hogy ostromokra fecséreljék erejüket, a kurucok pedig alkalmatlanok erre. A nagyobb várakat meg sem próbálják bevenni: Győr, Komárom, Buda, Várad vagy Szigetvár, Eszék, Pétervárad, Szeged felett bántatlanul repked a kétfejű sas, és ezekben a fészkekben biztonságban nevelgetheti vascsőrű fiókáit. Így Bécstől az erdélyi Szebenig a Rumi király hada úgy sétál le, mintha csak könnyíteni akarna magán egy lakoma után. A kurucok fegyvereseinek sokasága, és lovainak gyorsasága azonban lehetetlenné teszi, hogy a a Rumi király vasmarka a torkukra szoruljon, így a háború végét még a hosszúszakállú bölcsek sem jósolhatják meg előre, de talán már megszületett az a kancacsikó, amelynek utódát nem katonanyereg alá törik majd, hanem békés szántóvetők ekéje elé fogják, hogy patkója nyomán ne halál, hanem élet sarjadjon.

Mi, szerénytelen szolgák ,úgy látjuk, hogy a gyaurok öngyilkos dühe gyors szárnyakon repíti felénk annak a pillanatnak csillogó tollú madarát, amikor Budán a müezzin éneke köszönti majd az Oszmán hatalom felkelő napját, mert azon a földön, amit a Próféta harcosainak vére egyszer megöntözött, csak az Igaz Hit rózsái teremhetnek szépséges virágokat, melyek egyedül méltóak arra, hogy bódító illatukkal kedveskedjenek a mindenütt jelenlévő Allahnak.

Ezzel az utolsó csepp is kicsordult csekélyke tudásunk kancsójából, s most a szerencsés Szultánon a sor, hogy bölcsességének malomkövein megőrölve a hírek apró magvait, a gondolat lisztjéből megsüsse a jövő ízletes kenyerét.
 
 


info1848@yahoo.com